Upcoming Events

2023
Event Dates Location
Anime Central 05/19/23 - 05/21-23

Rosemont, IL

Momo Con 05/25/23 - 05/28/23

Atlanta, GA

Pridefest 06/02/23 - 06/04/23

Milwaukee, WI

StratosFur 06/16/23 - 06/18/23

Houston, TX

Anime Ohio 06/23/23 - 06/25/23 Cincinnati, Oh
Kenosha Pride 07/08/23 Kenosha, WI
Anthro Weekend Utah 07/14/23 - 07/16/23 Saltlake City, UT
Otakon 07/28/23 - 07/30/23 Washington D.C.
Anime Iowa 07/28/23 - 07/30/23 Coralville, IA
Gencon 08/03/23 - 08/06/23 Indianapolis, IN
Kentokyocon 08/04/23 - 08/06/23 Lexington, KY
Matsuricon 08/11/23 - 08/13/23 Columbus, OH
Anime Magick 08/18/23 - 08/20/23 Rosemont, IL
Furrydelphia 08/25/23 - 08/27/23 Philadelphia, PA
Dragoncon 09/01/23 - 09/04/23 Atlanta, GA
Nan Desu Kan 09/01/23 - 09/03/23 Denver, CO
Alamo Furry Invasion 10/13/23 - 10/15/23 San Antonio, TX
BLFC 10/30/23 - 11/02/23 Reno, NV
Youmacon 11/03/23 - 11/05/23 Detroit, MI

 

2024

Ohayocon 01/19/24 - 01/21/24 Columbus, OH
Sakuracon 03/29/24 - 03/31/24  Seattle, WA

Have an event you want to see pawstar at? Let us know!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.